จบ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เคมี มข.
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มก.
ประกาศณียบัตร ภาษาอังกฤษ (ธุรกิจ) มสธ.
จบหลักสูตรภาษาอังกฤษจาก A.U.A.
กำลังศึกษา Ph.D. HRM, University of Swahili

ทำงานกับชาวต่างชาติ มากกว่า 10 ปี
สอนพิเศษภาษาอังกฤษ มากกว่า 2 ปี

Share on Line

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

อธิบายทุกอย่างให้นักเรียนเข้าใจทุกอย่างได้ง่ายขึ้น

BestKru © 2014-2017