จบ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เคมี มข.
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มก.
ประกาศณียบัตร ภาษาอังกฤษ (ธุรกิจ) มสธ.
จบหลักสูตรภาษาอังกฤษจาก A.U.A.
กำลังศึกษา Ph.D. HRM, University of Swahili

ทำงานกับชาวต่างชาติ มากกว่า 10 ปี
สอนพิเศษภาษาอังกฤษ มากกว่า 2 ปี

ศรีราชา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ครูมีความตั้งใจที่จะรับงานสอนดีมากคะ ชัดเจน น่าเชื่อถือคะ

คุณตา เป็นคุณแม่ของน้องที่จะเรียน · 7 พ.ค. 2018
แจ๊ค · 23 ก.ย. 2016

อธิบายทุกอย่างให้นักเรียนเข้าใจทุกอย่างได้ง่ายขึ้น

สาว · 16 ก.ย. 2016