สวัสดีค่า เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รับสอนภาษาอังกฤษระดับเบื้องต้น พื้นฐาน สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานเลย จนถึงระดับมีพื้นฐานพอสมควร รับสอนน้องๆ อนุบาล2 จนถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 หรือคนวัยทำงานที่ไม่มีความรู้พื้นฐาน ต้องการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ รับสอนในทักษะ ฟัง พูด อ่านเขียน เรียนแบบไม่กดดัน แบบค่อยเป็นค่อยไป

สอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ เป็นกันเอง ไม่เรียนไม่ว่ากันค่ะ

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

DoneMaster © 2014-2018