จบม.6 จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
รับสอนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมและมัธยมต้น เรื่องราคาและเวลาสามารถคุยกันได้
แลกเปลี่ยนที่ USA ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 1ปี
Gat Eng 112.50 คะแนน
Eng 9สามัญ 71.25 คะแนน
Eng O-net 78.75 คะแนน
TU-get สอบครั้งแรกได้ 620 คะแนน

ราคาค่าเรียน

เพิ่มเกรด สอบเข้า สื่อสาร การอ่านเบื้องต้นสำหรับเด็กเล็ก150 บาท ต่อชั่วโมง

สอนออนไลน์ ปากเกร็ด

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว