เขตที่สะดวกสอน : ปิ่นเกล้า, กาญจนาภิเษก, ศาลายา, พุทธมณฑล, นครปฐม

จบการศึกษาระดับปริญญา: ป.ตรี
จากมหาวิทยาลัย: มหิดล
คณะอินเตอร์
เอกการบริหารการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม

ผลสอบวัดระดับความสามารถ
HSK 5

ประวัติการทำงาน
ปีพศ. >> พ.ค. 2562-สิงหาคม 2562
องค์กร: The St.Regis Bangkok
ตำแหน่ง: Marketing Communication Coordinator
ปีพศ. กันยายน2562-ปัจจุบัน
องค์กร Info Group Education
ตำแหน่ง Project Manager

รับสอนพิเศษวิชา ภาษาจีนพื้นฐาน และ ภาษาอังกฤษ
ระดับชั้น ป.1-ม.3

งานสอนที่ผ่านมา
วิชา ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1 (14 ปี) รร. สาธิตสวนสุนันทา
วิชา ภาษาจีนพื้นฐาน ระดับชั้นม.1 (14ปี) รร. สาธิตสวนสุนันทา
วิชา ภาษาอังกฤษ ป.2-ป.6 เซนคาเบียล และ อัสสัมชัญ

สอนออนไลน์ ทวีวัฒนา นครปฐม นนทบุรี บางบอน บางแค ปิ่นเกล้า พุทธมณฑล ราชพฤกษ์ ศาลายา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว