ป.โท ด้านสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม. มหิดล
ป.เอก ด้านเวชศาสตร์ปริวรรต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม. มหิดล
Postdoctoral research fellow ด้านพยาธิวิทยา Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School, Boston, US.

รับสอนพิเศษวิชาสรีรวิทยา กายวิภาคศาสตร์ และ ชีวเคมี สำหรับนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาอื่นๆ มีประสบการณ์สอนและติวมากกว่า 10 ปี สอนเน้นความเข้าใจ มีตัวอย่างข้อสอบให้ฝึก มีเนื้อหาเชื่อมโยงกับทางคลินิกได้ ชั่วโมงละ 800 -1,000 บาท

และรับสอนวิชาชีววิทยา ระดับ ม. ปลาย ชั่วโมงละ 300 บาท

สอนภาษาอังกฤษ เน้นแกรมม่า สำหรับเตรียมตัวสอน ชั่วโมงละ 300 - 500 บาท

คอร์สเรียน

ต้องการเรียนคอร์สนี้ กดติดต่อครูผู้สอนที่ปุ่มข้อมูลการติดต่อสีเขียวด้านล่าง

ฝึกฟัง พูด อ่าน เขียน และกิจกรรมนันทนาการ สำหรับเด็กพิเศษ8000 บาท

สอนภาษาไทย คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ ขั้นพื้นฐาน ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก และบุคคลิกภาพ ครูใจดี และมีประสบการณ์กับการสอนเด็กพิเศษ

เรียนคอร์สละ 20 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 8000 บาท

สรีรวิทยา25000 บาท

รับสอนสรีรวิทยา สำหรับนักศึกษาแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาอื่นๆ มีแนวข้อสอบให้ฝึกทำ เน้นสร้างความเข้าใจและเพิ่มเกรดในชั้น เชื่อมโยงความรู้ทางคลินิกเบื้องต้นให้ สามารถสอนเดียวหรือสอนเป็นกลุ่มก็ได้
เนื้อหาที่เรียนมีดังนี้
1. สรีรวิทยาของเซลล์และกลไกควบคุมสมดุลย์ของร่างกาย
2. ระบบประสาท 1
3. ระบบประสาท 2
4. ระบบหัวใจและหลอดเลือด 1
5. ระบบหัวใจและหลอดเลือด 2
6. ระบบกล้ามเนื้อ
7. ระบบหายใจ 1
8. ระบบหายใจ 2
9. ระบบขับถ่ายปัสสาวะ 1
10. ระบบขับถ่ายปัสสาวะ 2
11. ระบบทางเดินอาหาร 1
12. ระบบทางเดินอาหาร 2
13. ระบบฮอร์โมนและต่อมไร้ท่อ 1
14. ระบบฮอร์โมนและต่อมไร้ท่อ 2
15. ระบบสืบพันธุ์

เรียนคอร์สละ 15 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 25000 บาท

ชีวเคมี25000 บาท

รับสอนชีวเคมี สำหรับนักศึกษาแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาอื่นๆ มีแนวข้อสอบให้ฝึกทำ เน้นสร้างความเข้าใจและเพิ่มเกรดในชั้น เชื่อมโยงความรู้ทางคลินิกเบื้องต้นให้ สามารถสอนเดียวหรือสอนเป็นกลุ่มก็ได้

เรียนคอร์สละ 15 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 25000 บาท

ชีววิทยา ม. ปลาย6000 บาท

รับสอนวิชาชีววิทยาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีแนวข้อสอบให้ฝึกทำ สำหรับเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

เรียนคอร์สละ 20 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 6000 บาท

ภาษาอังกฤษสำหรับ ชั้นประถม5000 บาท

รับสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ครูใจดี เข้ากับเด็กๆได้ดี เน้นให้เข้าใจพื้นฐานการใช้แกรมม่า ใช้เทคนิค Game-based learning ในการฝึกสอน

เรียนคอร์สละ 20 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 5000 บาท

ภาษาอังกฤษสำหรับ ม.ต้น และ ม. ปลาย เน้นแกรมม่า6000 บาท

รับสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้น ม. ต้น และ ม. ปลาย มีแบบฝึกหัดให้ทำทุกวัน เน้นแกรมม่า สำหรับเตรียมตัวสอบเข้าโรงเรียนชั้น ม.4 กับสอนเข้ามหาวิทยาลัย

เรียนคอร์สละ 20 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 6000 บาท

ราคาค่าเรียน

ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา250 บาท ต่อชั่วโมง

ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา เน้นพื้นฐานแกรมม่า มีแนวข้อสอบ

ชีววิทยา300 บาท ต่อชั่วโมง

เนื้อหาวิชาชีววิทยาสำหรับสำหรับนักเรียนชั้น ม.ปลาย มีแนวข้อสอบให้ฝึกทำ เน้นเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ภาษาอังกฤษ ชั้น ม. ต้น หรือ ม. ปลาย300 บาท ต่อชั่วโมง

เนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ม. ต้น หรือ ม. ปลาย เน้นพื้นฐานแกรมม่า มีแนวข้อสอบให้ทำ เหมาะกับการเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อในระดับ ม.ปลาย และ มหาวิทยาลัย

ฟังพูดอ่านเขียนพื้นฐาน คณิตศาสตร์ และการเข้าสังคม400 บาท ต่อชั่วโมง

ฟังพูดอ่านเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษพื้นฐาน การฝึกคำนวณทางคณิตศาสตร์อย่างง่าย การฝึกเข้าสังคมบุคลิกภาพและการใช้งานกล้ามเนื้อมัดเล็ก

สรีรวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ800 บาท ต่อชั่วโมง

เนื้อหาสรีรวิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ800 บาท ต่อชั่วโมง

เนื้อหาชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สรีรวิทยาสำหรับนักศึกษาแพทย์ 1000 บาท ต่อชั่วโมง

เนื้อหาวิชาสรีรวิทยาสำหรับหลักสูตรแพทยศาสตร์ มีแนวข้อสอบให้ฝึกทำ สามารถเชื่อมโยงทางคลินิกได้

ชีวเคมีสำหรับนักศึกษาแพทย์1000 บาท ต่อชั่วโมง

เนื้อหาชีวเคมีสำหรับนักศึกษาแพทย์ แนวข้อสอบ สามารถเชื่อมโยงทางคลินิกได้

สอนออนไลน์ จตุจักร ดินแดง ดุสิต บางซื่อ บางพลัด บางรัก ปทุมวัน ป้อมปราบศัตรูพ่าย พญาไท พระนคร ราชเทวี วังทองหลาง วัฒนา สัมพันธวงศ์ ห้วยขวาง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว