•จบจาก math gifted รร.สตรีวัดมหาพฤฒารามฯ
•ได้ PAT1 รอบ2/59 120 คะแนน (รอบ2/59 คะแนนเฉลี่ย 46.03)
•ได้ O-NET คณิตศาสตร์ 92.5 คะแนน (ผิดไป 3 ข้อจาก40ข้อ)
•ได้เกรด 4.00 วิชาคณิตศาตร์พื้นฐานและเพิ่มเติมตลอดมัธยมศึกษาตอนปลาย
•ได้ GAT เชื่อมโยง เต็ม 150 คะแนนทั้งสองรอบ
•ได้ O-NET ภาษาไทย 86.5 คะแนน
•ปัจจุบันกำลังขึ้นปีที่1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สอนออนไลน์ คลองสาน คลองเตย ดินแดง ดุสิต ธนบุรี บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ บางคอแหลม บางพลัด บางรัก ปทุมวัน ป้อมปราบศัตรูพ่าย พญาไท พระนคร ยานนาวา ราชเทวี วัฒนา สัมพันธวงศ์ สาทร

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว