ประวัติการศึกษา
ผู้สอน: พี่ณัฐ (มีประสบการณ์สอนมากกว่า 5 ปี)
ป.ตรี สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ (เกรียตินิยมอันดับ 2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ป.โท สาขาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตรอินเตอร์) วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ
ป.เอก สาขาเทคโนโลยีปิโตรเคมี (หลักสูตรอินเตอร์) วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ (กำลังศึกษา)

ราคาค่าเรียน

ระดับชั้น ม ปลาย300 บาท ต่อชั่วโมง

ระดับชั้น ม ปลาย300 บาท ต่อชั่วโมง

Advance calculation for chemical engineering400 บาท ต่อชั่วโมง

Fluid mechanic for chemical engineering400 บาท ต่อชั่วโมง

General chemistry 1,2 (for university)400 บาท ต่อชั่วโมง

Advance kinetic for chemical engineer400 บาท ต่อชั่วโมง

Advance mass transfer400 บาท ต่อชั่วโมง

สอนออนไลน์ ปทุมวัน

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ได้เรียนฟิสิกส์และเคมีระยะสั้นเพื่อเตรียมสอบ ถึงจะเป็นช่วงสั้นๆแต่พี่ณัฐสอน concept ของแต่ละเรื่องเป็นอย่างดี เข้าใจง่ายและเร็ว สามารถนำมาประยุกต์ทำข้อสอบได้อย่างเห็นผล โดยเฉพาะเคมีคับ ใครที่หาครูสอนเคมีหรือฟิสิกส์เพื่อเตรียมสอบ ผมแนะนำพี่ณัฐคับ แล้วคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอน 💪

พล · 24 ก.ย. 2021