ให้บริการสอนน้องๆที่เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและน้องๆที่กำลังจะสอบแข่งขันเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นม.1ในวิชาคณิตศาสตร์เป็นหลักครับ โดยตัวของผู้สอนเคยมีประสบการณ์เข้าแข่งขันในรายการระดับประเทศต่างๆของรายวิชานี้ เช่น สมาคมคณิตศาสตร์ , เพชรยอดมงกุฎ , ราชภัฏพระนคร เป็นต้น และสามารถสอนในรายวิชาอื่นเพิ่มเติมได้ตามความต้องการของผู้ปกครอง เช่น วิชาภาษาไทย , วิชาภาษาอังกฤษ ลักษณะการสอนจะไม่ได้มีความเข้มงวดมาก เน้นให้น้องๆมีความรู้สึกผ่อนคลายและไม่คิดหรือรู้สึกว่าเนื้อหาที่กำลังเรียนอยู่นั้นเป็นเรื่องยากเกินไป เพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาในเรื่องของทักษะและกระบวนการคิด มีการสอดแทรกอารมณ์ขันในระหว่างการสอนบ้างเป็นครั้งงคราว เพื่อไม่ให้น้องๆเกิดความรู้สึกเบื่อ

จอมทอง ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา ธนบุรี บางกอกใหญ่ บางขุนเทียน บางบอน บางแค ภาษีเจริญ หนองแขม

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว