น.ส. ภวรัญชน์ เทพนิกร (รัน)
Miss Pawarun Tepnikorn (Run)

เพศ หญิง

ประวัติการศึกษา
- Entrepreneurial Economics International Program (EEBA), Kasetsart University (คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาการประกอบการ โปรแกรมนานานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ปัจจุบันเป็นนิสิตปี 4

ประวัติการสอน
- เป็นครูผู้ช่วยอาจารย์ต่างชาติในการสอนภาษาอังกฤษเด็กวัยอนุบาล 2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่3 เป็นเวลา 3 ปี
- เป็นติวเตอร์ส่วนตัวให้น้องวัย ป.3,ป.4 เป็นเวลา2ปี (การบ้าน, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์,เพิ่มเกรด)
- สอน grammar ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ให้นิสิตนักศึกษาปีเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการเรียน

มีความเชี่ยวชาญในการสอนเด็กและรับมือกับเด็กได้ดีภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ใจเย็น และสามารถเข้ากับเด็กได้ดี

สะดวกรับงานบริเวณย่านรามอินทรา, นวมินทร์, ม.เกษตร

เรทราคา 250-350 ต่อชั่วโมงค่ะ

ยินดีที่จะได้มีโอกาสร่วมงานกับผู้ปกครองทุกท่านนะคะ

สอนออนไลน์ คันนายาว นวมินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว