ชื่อนางสาวประกายจันทร์ บุตรเสน ชื่อเล่น เอ็ฟ สอนวิชาภาษาอังกฤษที่โรงเรียนนครขอนแก่น เรียนคณะคุรุศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ มีประสบการณ์สอนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษมาแล้ว 2 ปี รับสอนพิเศษตั้งแต่ ป.1-ม.6 สอนวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ Complex มข. เด็กๆจะรับได้รับความรู้ด้านไวทยากรณ์ภาษาอังกฤษ รวมถึงเน้นการสนทนาเป็นภาษาอังกฤษ ราคา 2,500 บาทต่อเดือน

ขอนแก่น

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว