จบการศึกษาจาก โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สนรีวิทยา พุทธมณฑล
ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาควิชารัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ตัวแทนเยาวชนไทยภาคกลางร่วมเป็นเจ้าภาพแลกเปลี่ยนภาษาเเละวัฒนธรรมอาเซียน ASIA YOUTH SOCIAL CONTRIBUTORS FOR CARING AND SHARING COMMUNITY 2018

อดีตคณะทำงานด้านเด็กและเยาวชนสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์

มีประสบการณ์เคยเป็นเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลการเดินทางในกรุงเทพแก่ชาวต่างชาติ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ

อดีตพนักงานภาคภาษาอังกฤษประจำสาขา บริษัทล็อคบ็อค

ปัจจุบันคณะทำงานอนุกรรมาธิการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร

มีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นอนุบาล จนถึงประถมปลาย เน้น Conversation เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

หนองแขม

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว