สวัสดีค่ะ เปิ้ลเป็นครูสอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รับสอนและรับปรึกษาการบ้านวิชาภาษาอังกฤษ ช่วยวิเคราะห์ปัญหาและแนะนำวิธีการเรียนให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในด้านต่างๆ เน้นการสอนทฤษฎีให้เข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชิวิตจริง และในการทำข้อสอบได้ ปรับการเรียนการสอนไปตามพัฒนาการของเด็กๆ แต่ละคน (Child Center) ไม่ยึดติดเฉพาะกับบทเรียนในแบบเรียนเท่านั้น เพราะการเสริมความรู้นอกตำราจะสามารถเสริมความเข้าใจให้เด็กๆ ได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ซึ่งจะมีผลต่อการใช้คำหรือประโยคต่างๆ ได้ สนับสนุนให้เด็กๆ ได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษทุกวันโดยมีบริการปรึกษาปัญหาภาษาอังกฤษตลอดเวลา (นอกคลาส) โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ค่ะ เด็กๆ เรียนอย่างมีความสุข ผู้ปกครองก็สบายใจค่ะ

เนื่องจากเปิ้ลจะพิจารณาจัดการเรียนการสอนเป็นรายบุคคล ฉะนั้นช่วงแรกจะเป็นการทำความรู้จักกัน พูดคุยเพื่อทราบวัตถุประสงค์ของการเรียน วัดพื้นฐานของเด็กๆ ตั้งเป้าหมายร่วมกันกับเด็กๆ และผู้ปกครอง (ขอให้ผู้ปกครองเป็นส่วนหนึ่งของนิเวศการเรียนรู้ เพื่อประสิทธิผลในการเรียนด้วยค่ะ) การเรียนอย่างมีเป้าหมายมีส่วนช่วยให้เด็กๆ ตั้งใจเรียนมากยิ่งขึ้น

เปิ้ลจบการศึกษทางด้านภาษาจาก Seattle Central Community College (SCCC) ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้ทำงานหลายๆ ด้านที่ล้วนแล้วแต่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ทั้งในธุรกิจการบิน ธุรกิจน้ำมัน และ Class Leader ในสถาบันพัฒนาเด็กเล็กจากสหรัฐอเมริกา และการเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ ปัจจุบันได้ผันตัวเองมาเป็นคุณแม่เต็มตัว และต้องการใช้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสอนเด็กๆ ที่กำลังต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น

รับสอนทั้งเด็กนักเรียนในระบบ นอกระบบ หรือบุคคลที่สนใจทั่วไป
รูปแบบการสอน Online ผ่านระบบ Google Classroom นัดหมายได้ตามวันเวลาที่สะดวกค่ะ
เริ่มเรียนช่วงแรกขอให้ชำระค่าเรียนทั้งคอร์ส (10 ชั่วโมง 3000 บาท รวมค่าออกแบบ Lesson Plan รายบุคคลแล้ว) หลังจากนั้นสามารถชำระเป็นรายชั่วโมง (ชั่วโมงละ 300 บาท ปรึกษานอกคลาสได้ไม่คิดเพิ่ม) ได้ หรือหากสนใจจะต่อเป็นคอร์สมีส่วนลดให้ 5%

ชำระค่าเรียนโดยการโอนผ่าน online banking application
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 119-1-38636-8
ชื่อบัญชี นางปาริชาติ ประภาพรวรกุล

นนทบุรี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว