สวัสดีค่ะ ครูโซ่จบการศึกษาจาก
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก ครูใช้ภาษาอังกฤษจริงทุกวันเป็นเวลา4ปี
ผลงานของครูโซ่
- สอบการวัดภาษาอังกฤษ CEPT (Cambridge English Placement Test) ได้40คะแนนเต็ม50
- สอบวิชาภาษาอังกฤษของการวัดความรู้ กพ.ได้48เต็ม50
- ครูโซ่ถนัดสอน พูด อ่าน ออกเสียง (และรับแปลเอกสาร)

เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว