วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
o วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
o นักเรียนทุน (I/UCRC) นำเสนองานวิจัยในประเทศญี่ปุ่น
o นักเรียนปริญญาโทแลกเปลี่ยน MIER ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับ Muroran institute of technology ประเทศญี่ปุ่น
o Lean Six sigma Master black belt, Zurich,Switzerland.
เปิดทำการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 ด้วยประสบการณ์ด้านการติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ

สอนออนไลน์ เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว