ตอนนี้ครูกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ที่ city university of london ที่ประเทศอังกฤษ สาขาวิชา Actuarial science
รับสอนคณิตศาสตร์ วิทยาสตร์ระดับประถมถึงมัธยมต้น
รับสอนแคลคูลัส ระดับมหาวิทยาลัย
สอนได้ทั้งแบบภาคไทยและอังกฤษ
สามารถสอนได้วันจันทร์ถึงเสาร์
ค่าเรียน: ชั่วโมงละ 250-350 (ขึ้นอยู่กับวิชา)

สอนออนไลน์ คลองสาน

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว