อุมาพร ถิรศิลาเวทย์ ชื่อเล่น บุ๋ม
(1) วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จาก พระจอมเกล้าธนบุรี
ปริญญาโท จาก NIDA
(2) ประสบการณ์
สอนมานานกว่า 7 ปี ตามสถาบันสอนพิเศษ และติวเดี่ยว
ปัจจุบันเปิดสอนพิเศษที่เจดีย์สามปลื้ม อยุธยา
(3) วิชาที่รับสอน คณิต วิทย์ ฟิสิกส์ และอังกฤษ(ครูต่างชาติ)
(4) รูปแบบสอน : กลุ่มเล็ก 6 คน และ ติวเดี่ยว
** สอนสนุก ทุกเทคนิค พิชิตเกรด **

พระนครศรีอยุธยา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว