สวัสดีครับ ผมชื่อชู อายุ 26 ปี ปัจจุบันศึกษาระดับปริญญาเอกด้าน biomedical science (biophysics) อยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในอังกฤษ

ผมจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1) ระดับปริญญาโทด้านเคมีจากเนเธอร์แลนด์ ปริญญาโทใบที่ 2 ด้านฟิสิกส์จากอิตาลี ใบที่ 3 ด้าน computational simulations จากฝรั่งเศสครับ

ผมเคยเข้าค่ายฟิสิกส์โอลิมปิก และเป็นผู้ช่วยในค่ายฟิสิกส์โอลิมปิกมาหลายปี เคยได้มีโอกาสสอนพิเศษฟิสิกส์ เพื่อเตรียมแข่งโอลิมปิกหลายครั้ง ทั้งระดับโรงเรียน (อาทิ สตรีวิทยา ศึกษานารี อัสสัมชัญธนบุรี และ สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต) และตัวต่อต่อ/กลุ่มย่อย

ผมถนัดการสอนฟิสิกส์ระดับโอลิมปิก (สอวน.) มหาวิทยาลัย (General Physics I, II) และเตรียมสอบแข่งขันต่างๆ (รวมถึง 9 วิชาสามัญ ทุนคิง ทุนญี่ปุ่น) โดยเน้นการสอนจากความเข้าใจพื้นฐาน ไม่ท่องสูตรลัด

ค่าสอนของผมขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง ทั้งระดับความรู้ของผู้เรียน ระดับของเนื้อหาที่สอน สถานที่ เวลา และจำนวนชั่วโมง โดยทั่วไปจะอยู่ที่ชั่วโมงละ 350-500 บาท และคิดค่าเรียนถูกลงเมื่อเรียนเป็นกลุ่ม เวลาเรียนสามารถยืดหยุ่นได้ และสามารถสอนได้ทุกสถานที่ที่ขนส่งสาธารณะทั่วไปเข้าถึงได้ง่าย

สอนออนไลน์ กรุงเทพมหานคร

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว