สอนคณิตศาสตร์ระดับประถม-มัธยมต้น
สอนฟิสิกส์ระดับมัธยม
ความถนัดแพทย์
แกทเชื่อมโยง
ภาษาไทย
เป็นกันเอง เข้าใจง่าย เน้นจุดอ่อนของน้องๆ

******* สอบติดทันตะ ขอนแก่น *******

ระดับม.ต้น
ห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษสตรีวิทยา
ระดับม.ปลาย
โครงการพสวท.สตรีวิทยา
สพฐ.คณิตศาสตร์ระดับประเทศ
สอวน.คอมพิวเตอร์ (ข้อสอบคณิตศาสตร์)
เกรด 3.85
คะแนน Gat เชื่อมโยง 150
คะแนน 9 วิชาไทย 84
คะแนนความถนัดแพทย์ 20.3

สอนออนไลน์ ขอนแก่น

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว