รับสอนคณิตศาสตร์ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1-ม.3 มีประสบการณ์สอนมากกว่า 8 ปี สามารถสอนการบ้านวิชาอื่นๆได้ (ถ้ามี)
สอนแบบตามใจผู้เรียนแต่ต้องได้เนื้อหาสูงสุดในช่วงเวลาที่เรียน
ประเมินผลผู้เรียนก่อนสอน จากเนื้อหา ทัศนคติ เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการเรียน
วันเวลาและสถานที่ สามารถตกลงกันได้ค่ะ
ราคาอยู่ที่ชั่วโมงละ 250 บาท ต่อรองได้ขึ้นอยู่กับเนื้อหา

สอนออนไลน์ บึงกุ่ม

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว