ชื่อเล่น เข็ม
อายุ 24 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์
เกรดเฉลี่ย 3.68
รับสอน ชั้นอนุบาล1-3
ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่1-6
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่1-6
ระดับชั้นประถมศึกษา คิดชั่วโมงละ300บาท สอน1ชั่วโมงครึ่ง คิด400บาท
สอน2ชั่วโมง คิด500บาท
ระดับชั้นมัธยมศึกษา คิดชั่วโมงละ300บาท สอน1ชั่วโมงครึ่ง คิด450บาท
สอน2ชั่วโมง คิด500บาท
สอนออนไลน์ 1 ชั่วโมง คิด200 บาท 2 ชั่วโมง 400 บาท
สอนวิชาภาษาอังกฤษ ตามหลักสูตรการเรียนในแต่ละระดับ

ประวัติการสอน
-เคยเป็นนักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนวัดสระเกศ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่2 และปีที่5
-สอนพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 โรงเรียนอัสสัมชัญ
-สอนพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
-สอนพิเศษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 โรงเรียนอัสสัมชัญ
-สอนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์

ปัจจุบัน
-เป็นครูที่โรงเรียนบ้านไสต้นวา จ.ตรัง (บรรจุ) สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 วิชาภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์
สอนออนไลน์ ตรัง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ครูมีความตั้งใจและสอนสนุกได้รับความรู้ความเข้าใจมากขึ้น

Yui · 15 พ.ย. 2019