มีความสามารถในการสอน เช่นสอนวิทยให้ลูกชาย สอบได้รางวัล เช่น สสวท สพฐ asmo สามารถเรียนได้ผลการเรียนที่ดี เกรด 4.0 ตั้งแต่ ป 1 -ป 6 ลูกไม่ได้ไปเรียนพิเศษที่ไหน ผมสอนเอง ปัจจุบันมีสอนให้เด็ก 2 คน เรียนกับผมมา ปี2560 นี้ก็เป็นปีที่ 2 แล้วทั้ง 2 คน สามารถดู รายละเอีด เกี่ยวกับผมได้ที่ ครูหมง สอนวิทย ติวเตอร์เฟอร์รี่เพิ่มเติมได้ครับ และรับสอนเลขระดับม ต้น ผลการคติวลูกสอบแข่งขันปี 2561 เลขสพฐรอบแรกเหรีญยทอง วิทย tedet ชมเชย ในระดับ ม ต้น เหรียญเงิน คณิตศาสตร์โอลิมปิก รอบแรก Hkimo ประกาศรับรอง ผลการสอบ จากบัณทิตแนะแนว ม 1 คะแนนสูงสุด อันดับ 1 ตัวหวัด สมุทรปราการ อันดับ 2 ของภาคตะวันออก และสามารถสอนติวสอบ วิทย เลข เนื้อหาแบบเดียวกับการสอบเข้าเตรียมอุดม

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แคลคูลัส
บางนา สมุทรปราการ

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2022 BestKru