สวัสดีครับ ชื่อเล่นชื่อว่าบูมนะครับ เป็นติวเตอร์หรือรับสอนวิชาคณิตศาสตร์และการเขียนโปรแกรมไพทอนเบื้องต้นโดยเฉพาะ ส่วนเนื้อหาการสอนและอื่นๆมีดังนี้ครับ

- บริการการสอน |
1. สอนวิชาคณิตศาสตร์เป็นหลัก
2. สอนการเขียนภาษาไพทอนเบื้องต้น
3. สอนวิชาภาษาอังกฤษ
* มีทิปวิธีการอ่านหนังสือหรือเรียนให้เข้าใจ *
* สอนออนไลน์เท่านั้น เพื่อความสะดวก *

- มุ่งเน้น |
1. ให้ผู้เรียนได้นำสิ่งที่ได้เรียนไปประยุกต์ใช้ในชัวิตประจำวันหรือต่อยอดได้
2. ให้ผู้เรียนมีความเข้าใจกับสิ่งที่เรียน

- เกี่ยวกับผม |
1. มีประสบการณ์การสอนเพื่อนและคนอื่นๆ
2. มีความรู้แน่นและเข้าใจถึงอารมณ์ของผู้เรียนได้ดี

บางบัวทอง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว