ครูคณิตศาสตร์
บรรจุข้าราชการครู ในวัย 23 ปี
มหาวิทลัยราชภัฏจันทรเกษม หลักสูตรการสอนคณิตศาสตร์
(คบ. 5 ปี)

โรงเรียนที่เคยสอน
- โรงเรียนสีกัน
- โรงเรียนมวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
- โรงเรียนธัญบุรี
ปัจจุบันเป็นข้าราชการครูอยู่ โรงเรียนวัดคลอง 18

ฉะเชิงเทรา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว