สวัสดีค่ะทุกคน ฉันชื่อนางสาวพิมพชร ทวีศรี ชื่อเล่นพิพิม ปัจจุบันเป็นนิสิตชั้นปีที่3 คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ปี2562ได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศนิวซีแลนด์

พิมจะบริการด้วยความใส่ใจและตั้งใจเพื่อให้ผู้เรียนได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์สามารถนำไปใช้เพื่อต่อยอดความรู้ในการเรียนในระะดับที่สูงขึ้นและพิมหวังว่าผู้เรียนทุกคนจะสนุกกับการสอนของพิมค่ะ

สอนออนไลน์ หลักสี่ เคหะบางบัว

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว