เติบโตในต่างประเทศ อาศัยอยู่ประเทศ ออสเตรเลียกว่า 20ปี
พำนักประเทศไทย เพื่อทำปริญญาเอกด้าน Teaching & Tech
ทำงานในบริษัทกฏหมายและบัญชีที่ต่างประเทศกว่าสิบปี
จัดกิจกรรมเด็ก และสตรี ด้านพัฒนาสติ สมาธิ และความมั่นใจ
สามารถสอนภาษาอังกฤษได้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนถึงขั้น ภาษาเขียนในงานธุรกิจ กฏหมาย
เป็นคนจิตใจดี ซื่อสัตย์ มีบุตรอยู่ต่างประเทศ 4 คน แต่ละคนเรียนเก่งและได้รางวัล เด็กยอดเยี่ยมจากรัฐบาล
มีความตั้งใจ อยากเห็นคนไทยพัฒนาภาษาอังกฤษและความเป็นมืออาชีพในการ ติดต่อสื่อสารกับต่างชาติ
ตนเองจบประกาศนียบีตรด้านโค้ช และ ทำภาษาอังกฤษให้เป็นเรื่องง่าย สร้างความมั่นใจในการกล้าพูดกล้าแสดงออกให้เด็ก

สอนออนไลน์ คันนายาว จตุจักร ดินแดง บางกะปิ บางซื่อ บางเขน บึงกุ่ม พญาไท ลาดพร้าว วังทองหลาง หลักสี่ ห้วยขวาง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว