สวัสดีค่ะ
พี่ชื่อฝนนะคะ (นศพ.นงนภัส อิศรางกูร ณ อยุธยา)
นักเรียนแพทย์ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะ
🎗ประสบการณ์ด้านภาษาอังกฤษ🎗
- IELEP program ชั้นม.1-3, GIFTED program ชั้นม. 4-6
- 1 year Exchage student in Canada
(Grade 11 at Corner Stone Christian school)
- ตัวแทนนักเรียนแข่งขันนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษ ระดับนานาชาติ(MWIT sciece fairs 2015)
- ได้รับทุนเรียนต่อที่ APU ประเทศญี่ปุ่น สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
- ได้รับทุนรัฐบาลตุรกีศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ ที่ประเทศตุรกี
- ประสบการณ์ทำงานอาสากับชาวต่างชาติ (volunteer as workawayer in Melbourne, Australia)

⚡️ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติอยู่ในระดับดีค่ะ จึงอยากสอนน้องๆ ช่วงอายุ 3-12 ปีสำหรับคอร์สสนทนา เพิ่มคลังศัพท์ในการสื่อสาร เน้นการสอนเพื่อใช้ได้จริงและสามารถใช้ภาษาในการต่อยอดการเรียนรู้ในด้านต่างๆที่น้องสนใจได้มากยิ่งขึ้น
⚡️สามารถสอนน้องๆมัธยมต้นที่อยากเรียนคอร์สvocab/grammar เพื่อเพิ่มเกรด หรือสอบเข้า
⚡️สามารถช่วยให้คำแนะนำน้องๆม.ปลายเขียนขอทุน เขียนแนะนำตัวเอง เพื่อสมัครชิงทุนต่างๆ

ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ยังไม่มีรีวิว

© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737