ชื่อ มัลลิกา อารีเอื้อ
อายุ 30 ปี

🚩จบจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ : BEC)

🚩Toeic: 780

🚩 ปัจจุบันทำงานสายการบินแห่งหนึ่ง ติดต่อธุรกิจกับคู่ค้าสายการบินต่างชาติ

ประวัติการสอน :

📍ประสบการณ์สอนมากกว่า 9 ปี ให้แก่น้องๆ ชั้น
ป.6 / ม.1 และ ม.6 เพื่อเตรียมความพร้อมและสอบเข้าเรียนต่อ

📍รับสอน เดี่ยวและกลุ่มเล็ก 3-4 คน
✔️แก้ไขปัญหาด้านภาษา
✔️ การทำข้อสอบทุกรูปแบบ
✔️ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน
✔️ปูพื้น แต่งประโยคพื้นฐาน

📍มาติวสอบกัน ✍🏻✍🏻!!!!
✔️O-net
✔️GAT
✔️TOEIC
✔️ก.พ.
✔️เตรียมเข้า ม1 และ ม4โรงเรียนดัง

📍หรือจะทำงาน 💪🏻
✔️เขียนตอบอีเมล
✔️ฟังพูด ฝึกแต่งประโยค
✔️บทสนทนาพื้นฐาน
✔️ฝึกพูด โต้ตอบในชีวิตจริง
✔️พูด speech

ลำลูกกา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว