เน้นการสอนภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และใช้ในการทำงาน ทั้งการ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ด้วยประสบการณ์การในการสอนภาษาอังกฤษให้คนไทย และสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติ ทั้งยุโรป เอเชีย อเมริกัน แอฟริกา จากโรงเรียนสอนภาษาหลายสถาบันในประเทศไทยทั้งแบบเดี่ยวและเป็นกลุ่ม มาเป็นเวาลากว่าสิบปี บวกกับประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับชาวต่างชาติในบริษัทและองค์กรต่างๆ อีกหลายปี ทำให้คุ้นเคยและเข้าใจในการสอนภาษาแบบข้ามวัฒนธรรมเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีประสบการณ์ในการอบรมครูต่างชาติที่บริษัทส่งไปสอนในโรงเรียนต่างๆ ในประเทศไทย และเคยร่วมเขียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อให้ครูต่างชาติใช้สอนในโรงเรียนตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ วิธีการสอนจะเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้เรียนรู้ตามธรรมชาติ ไม่เน้นท่องจำ สื่อสารกับผู้เรียนโดยการพูดภาษาอังกฤษ ไม่จำกัดอายุผู้เรียนค่ะ

สอนออนไลน์ จตุจักร ดินแดง ดุสิต นนทบุรี บางซื่อ บางพลัด พญาไท

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว