รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ ทุกระดับ ฟัง พูด อ่าน เขียน การบ้าน เตรียมสอบ ภาษาไทย สังคม คณิตศาสตร์ ประสบการณ์ด้านติวเตอร์ 8 ปี ปัจจุบันสอนอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
จบปริญญาโท การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว