สวัสดีค่ะ ปัจจุบันดิฉันเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหิดล นะคะ
ตอนม.ปลายเป็นนักเรียนทุนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีค่ะ ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี (Top10)สองปีซ้อน และได้รับรางวัลมากมายจากการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ อาทิเช่น รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประยุกต์ ศิลปหัตถกรรม ฯลฯ เคยเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ(สอวน.)สาขาเคมี ค่ายที่ 1 และเคยได้รับเลือกเป็นหนึ่งในตัวแทนนักเรียนไทยไปแลกเปลี่ยน ณ ประเทศญี่ปุ่น โครงการ Sakura Science ค่ะ ดิฉันรักและชอบการได้อยู่กับเด็กๆ มีความสนใจที่อยากจะมอบความรู้ที่มีให้น้องๆมากค่ะ

ทวีวัฒนา บางบอน บางแค ภาษีเจริญ หนองแขม

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว