โทร

Promotion: เรียนภาษาอังกฤษ ช่วงต้อนรับเปิดเทอมน้องๆ
สอนเดี่ยว สอนกลุ่มราคาเบาๆ ในเขตเมืองพัทยา หรือ สอนออนไลน์ผ่าน Zoom, Webex meeting
~เรียนเดี่ยว (Single): 250฿-500฿ per hour.
~เรียนกลุ่ม: (Group): 250฿-300฿ per hour.
1. เรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ จนสามารถพูดสนทนาระดับกลาง ~วัยเรียน - ติวข้อสอบ ~บุคคลวัยทำงาน -สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ~ คอร์ส -รายสัปดาห์ และ คอร์ส 30 ชั่วโมง
2. ภาษาอังกฤษระดับกลาง ~ การเขียนอีเมลล์ ~ สนทนาธุรกิจ
3. ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง ~ เน้นการเขียนในรูปแบบต่างๆ ~ เน้นการฟัง ~ เน้นการอ่าน ~ อื่นๆ
4. Learn Thai starts from 350฿ per hour. Travel expenses not included. (Online: no travel expenses)
5. Изучение тайского языка начинается с 350 ฿ в час.
6. 태국어 학습은 시간당 350 ฿부터 시작합니다.
7. 学习泰语每小时350欧元起。
8. タイ語学習は1時間あたり350 fromから始まります。
9. เรียนภาษาจีนปรับพื้นฐานตั้งแต่ Pinyin สนทนาพื้นฐาน ใช้ Application Du Chinese ช่วยเสริมบทเรียนการฝึกสนทนาจีนผ่านเรื่องราวใน App: คลิปวีดีโอ หรือการ์ตูนที่เด็กๆ ชอบ จนสามารถนำไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้ เริ่มต้น 250฿ ต่อชั่วโมง

รายละเอียดรูปแบบการเรียน เรียนเดี่ยว หรือ กลุ่ม สามารถดูได้จากเวปไซต์ หรือ ส่งข้อความติดต่อผู้สอนได้โดยตรงโดยการพิมพ์ข้อความที่กล่องข้อความที่ปรากฏอยู่ด้านล่างขวา
(หรือในกรณีติดต่อสอบถามเกี่ยวกับคอร์สเรียนที่ปรากฏในหน้าเวปไซต์ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏในหน้าเวปไซต์ได้โดยตรง เรามีเจ้าหน้าที่พร้อมตอบคำถามให้ข้อมูลคอร์สเรียนต่างๆ ตามที่ท่านต้องการ)
https://www.speakeasy.co.th/

Details of private or group study styles can be viewed on the website below or contact me direct. Messages can be contacted directly by typing in the text box that appears on the bottom right. ((in case of inquiring about the study courses displayed on the website can contact the phone number that appears on the website directly)

https://www.speakeasy.co.th/

Hello dear, parents, all students and all learners.
Let me introduce myself briefly. Everyone calls me Kruu Tom. I love teaching English very much. I graduated with a Bachelor of Arts in English and I have 6 years of language teaching experience. Beginning from what I love English and after that I still get the opportunity to teach Thai to foreigner while I was working at the Language and Computer Institute in Pattaya. I find myself not only I love teaching Thai but also love teaching Chinese. About Chinese, my background is, I started learning Chinese from the free course that held by Pattaya city hall. And after that I knew myself that I should study Chinese in the university level so that I can have knowledge and apply the knowledge to teach Chinese to the students who interested in as efficiently as possible. I interested in teaching elementary school students - middle school - high school including working people, companies, and stores.

Educational background and brief teaching experience.

- [] Bachelor of Arts, Liberal Arts Majoring in English, Sukhothai Thammathirat Open University.
- [] Studying in the Bachelor of Arts Program in Educational Technology and Communications, Sukhothai Thammathirat Open University.
- [] Studying the Certificate Program in Chinese for Communication from STOU and studying online at Kaohsiung University, Chinese and Thai online courses.
- [] Currently studying at Faculty of Education Program of Chinese Language Curriculum and Instruction, Ramkhamhaeng University.
- [] Having the highest level of Studying English language at AUA (Level 16), having experience in studying and receiving a foreign language certificate, organized by Pattaya (English-Chinese-Russian).

Brief teaching experience.

- [] Having teaching experience in languages and computer in institutes in Pattaya. Started teaching English and Thai for foreigners since 2014, with 6 years of teaching experience.
- [] As for the Chinese language, used to study Chinese with Hanyu Jiaocheng textbook.
- [] Experience teaching, home school child, the mixed-race primary school children, teaching English, Thai, Math, Chinese and Science.
- [] Currently teaching Thai language to children at Regent Pattaya International School (Thai-Swedish), Year 8 (Compared to secondary education)
- [] Having experience in tutoring Thai language for managers at foreign factories (UK) at ALE Heavylift and Transport Co., Ltd.
- [] Currently teaching English to the management level staff of Kawasaki Company.
- [] Currently teaching Thai language to children of Regent International School Pattaya ( Thai children, but use Thai to read and write still not fluent), studying at Year 2 and Year 5 (compared to elementary education).
- [] Experience teaching the mixed-race children, Thai-Japanese. They’re studying in the secondary level to prepare for further study in Malaysia, international Chinese School at POI LAM High School IPOH.
- [] Currently teaching Chinese online for secondary school children, studying in the English Program.

พงศ์วารินทร์ ไชยสิน สนใจสอนนักเรียนระดับประถม - ชั้นมัธยมต้น-ปลาย รวมบุคคลวัยทำงาน บริษัท ห้างร้านต่างๆ

ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การสอนโดยย่อ

- [ ] ป.ตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- [ ] กำลังศึกษาต่อสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- [ ] กำลังศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร จาก มสธ. และศึกษาออนไลน์กับมหาวิทยาลัยเกาสงหลักสูตรภาษาจีนและไทยออนไลน์
- [ ] กำลังศึกษาต่อคณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน เอกภาษาจีน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- [ ] ผ่านการเรียนภาษาอังกฤษของสถาบัน AUA ถึงระดับสูงสุด(ระดับ 16), ผ่านการเรียนและได้รับใบประกาศนียบัตรหลักสูตรภาษาต่างประเทศจัดโดยเมืองพัทยา (ภาษาอังกฤษ - จีน -รัสเซีย)
- [ ] ในส่วนของภาษาจีนเคยเรียนภาษาจีนกับตำรา Hanyu Jiaocheng

ประสบการณ์การสอนโดยย่อ

- [ ] ผ่านการสอนในสถาบันสอนภาษาและคอมพิวเตอร์ในเมืองพัทยา เริ่มการสอนภาษาอังกฤษและภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติตั้งแต่ปี 2014 มีประสบการณ์สอนรวม 6 ปี
- [ ] มีประสบการณ์สอนพิเศษเด็ก home school เด็กลูกครึ่ง ระดับชั้นประถมศึกษาสอนรวมในหลักสูตร วิชา อังกฤษ คณิต ไทย จีน วิทย์
- [ ] ปัจจุบันได้สอนพิเศษภาษาไทยให้เด็กโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์พัทยา(ลูกครึ่ง ไทย-สวีเดน) Year 8 (เทียบ ม.ต้น)
- [ ] มีประสบการณ์สอนพิเศษภาษาไทยให้กับผู้บริหารโรงงานชาวต่างชาติ(UK)ในโรงงาน ALE Heavylift and Transport Co., Ltd.
- [ ] ปัจจุบันสอนภาษาอังกฤษให้กับพนักงานระดับผู้บริหารของบริษัท Kawasaki
- [ ] มีประสบการณ์สอนพิเศษภาษาไทยให้กับเด็กๆ โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์พัทยา(เด็กไทย แต่ใช้ภาษาไทยในการอ่านและเขียนยังไม่คล่อง) เรียนอยู่ระดับ Year 2 และ Year 5 (เทียบประถมศึกษา)
- [ ] มีประสบการณ์สอนพิเศษภาษาจีนให้กับเด็กลูกครึ่งญี่ปุ่น-ไทย เรียนอยู่ระดับมัธยมศึกษาเพื่อเตรียมตัวไปศึกษาต่อ ณ ประเทศ มาเลเซีย หลักสูตรอินเตอร์ภาษาจีนที่ POI LAM HIGH SCHOOL IPOH
- [ ] ปัจจุบันสอนภาษาจีนออนไลน์ให้กับเด็กเรียน English Program

เหตุใดผู้เรียนจึงเลือกเรียนกับผู้สอน:
- ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญในการสอนออนไลน์ และมีประสบการณ์สอนในรูปแบบ Face-to-Face มาเป็นเวลานานรวมมากกว่า 6 ปี ใช้สื่อการสอนของต่างประเทศ ที่ทันสมัย สอนสนุก และมีเคล็ดลับเสริมแทรกในการสอนทำให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกแต่ได้ความรู้ นำไปใช้ได้เลย ตลอดระยะเวลาเรียน 2 ชั่วโมงในแต่ละครั้งผู้เรียนจะรู้สึกว่าเวลาทำไมหมดเร็วจัง! ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถสัมผัสประสบการณ์นี้ได้ด้วยตนเอง ณ บัดนี้ ขอบคุณครับ:-)

สอนภาษาอังกฤษ สอนภาษาจีน สอนภาษาไทย สอนภาษาศาสตร์ สอนไมโครซอฟต์ ออฟฟิศ สอนทักษะคอมพิวเตอร์พื้นฐาน สอนพิมพ์สัมผัส
บริการออนไลน์ บางละมุง พัทยา

อาจารย์ตั้งใจสอนมากค่ะ
และพยายามหาข้อมูลหรือคำศัพท์มาให้
สนใจและใส่ใจผู้เรียนดีค่ะ

Nuan · 2020 พ.ค. 29
Kruu Tomตอบกลับ:
非常感谢

เอาใจใส่เด็กดี/มีความตั้งใจในการสอนค่ะ

จิน · 2020 เม.ย. 14
Kruu Tomตอบกลับ:
谢谢
นัน · 2020 เม.ย. 14
Kruu Tomตอบกลับ:
ขอบคุณครับ
Kruu Tom

หากคุณมีคำถามคุณสามารถถามฉันได้

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2020 DoneMaster