เรียนจบคณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด
- กายภาพบำบัด จะได้เรียนรู้เรื่องของกระดูก และกล้ามเนื้อ หัวใจ ระบบไหลเวียนโลหิต เด็กและสมอง จากการผ่าอาจาร์ยใหญ่
- ในระดับมัธยมศึกษาได้เรียนสายวิทยาศาสตร์
- รับสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในระดับประถม-มัธยมต้น
- รับสอนในเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
- การเรียนการสอนเน้นแบบสบายๆ พูดคุย ถามตอบกัน เข้าใจง่าย มีภาพประกอบ
- หากไม่เข้าใจกับเนื้อหาที่เรียนกับโรงเรียนสามารถนำมาปรึกษาได้
- มี short notes ให้

เพชรบูรณ์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว