รับสอนภาษาอังกฤษ นอกสถานที่ และตามบ้าน ( American english )
ตัวต่อตัว เริ่มต้นราคาชั่วโมงละ 500 บาท ชำระเป็นรายครั้ง ไม่ต้องเหมาจ่าย

- สอนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ประถม มัธยม มหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป
- ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ฟัง พูด อ่าน เขียน
เน้น Grammar
- หรือเน้นการสนทนาในชีวิตประจำวัน
- หรือเน้นการออกเสียง และสำเนียงให้ถูกต้อง พูดอย่างไร ให้คู่สนทนาเข้าใจ
- เพิ่มทักษะให้กับตนเอง
- หรือเน้นตามที่ผู้เรียนต้องการ

ประเวศ สุขุมวิท

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว