มีประสบการณ์เป็นครูมากกว่า 10 ปี ในระดับอนุบาล ถึง ประถมศึกษา เคยผ่านงานเป็นครูสอนในโรงเรียนนานาชาติ พื้นที่พัทยา เป็นเวลา 2 ปี
เมื่อปี 2012 - 2015 เป็นครูประจำชั้นโรงเรียนอนุบาลเจริญพงษ์ ซอยแบริ่ง
2016 - 2018 เป็นครูประจำชั้น โรงเรียนอนุบาลจินดาพงษ์ รามคำแหง 2
2018 - ปัจจุบัน เป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอนุบาลจินดาพงษ์

บางกะปิ บางนา ประเวศ พระโขนง สวนหลวง สะพานสูง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว