อาจารย์ยอด สอนเน้นการสนทนาครับ คาบ ละ30 นาที ครับ นักเรียนสามารถเรียนได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน ทำให้ประหยัดค่าใช่จ่ายและค่าเดินทางครับ อาจารย์ยอดเน้นวิชาการ ใจเย็นกับผู้เรียนทุกคน ชื่นชอบคนที่ขยันและตั้งใจครับ ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้

สอนออนไลน์

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว