ครูต้น มีประสบการณ์เชี่ยวชาญสอนพิเศษ ในวิชาคณิตศาสตร์ & วิทยาศาสตร์ มากกว่า 10 ปี
ผู้สอนจบปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
ปัจจุบันทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ที่บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

รับสอนพิเศษช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ เลือกเวลาเรียนได้ (ต่อจากผู้สมัครเรียนก่อนหน้า)
สามารถสอนพิเศษแบบออนไลน์ ด้วยระบบ Zoom และ ตัวต่อตัวได้ (ในพื้นที่ กรุงเทพฯ และ นนทบุรี)

ค่าสอนพิเศษ "ในระดับประถมศึกษา 250 บาทต่อชั่วโมง / ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 300 บาทต่อชั่วโมง / ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 400 บาทต่อชั่วโมง"

มาก่อนได้จองเวลาเรียนที่สะดวกก่อน

มั่นใจการทำงานแบบมืออาชีพเพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพบุตรหลานของท่านได้อย่างแน่นอนครับ

ราคาค่าเรียน

คณิตศาสตร์300 บาท ต่อชั่วโมง

เทคนิค​ แนวคิดการทำข้อสอบ​

สอนออนไลน์ นนทบุรี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว