จบ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร เกียรตินิยมอันดับ 1
เกรดเฉลี่ย 3.72     ประสบการณ์สอน 11 ปี สอนได้ทุกระดับค่ะ เน้นการออกเสียง การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน    ปัจจุบันสอนโรงเรียนบางกะปิ กทม. ค่ะ 

มีนบุรี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว