💜 เอกภาษาอังกฤษ เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
💜 ครูสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมของโรงเรียนรัฐบาล
💜 มีประสบการณ์ภาษาอังกฤษมากกว่า 8 ปี
💜 รับสอนภาษาอังกฤษระดับ ประถม 5 - ระดับอุดมศึกษา
💜 เน้นสอนด้านไวยากรณ์ และติวสอบ
💜 รับสอนช่วงเย็น (16.00 เป็นต้นไป) และวันเสาร์อาทิตย์
(บ่ายโมงเป็นต้นไป)
💜 400/ชั่วโมง

ภาษีเจริญ

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว