สวัสดีค่ะ ตอนนี้เป็นนักศึกษาปีที่2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความชำนาญทางด้านคณิตศาตร์และสามารถถ่ายทอดได้เป็นอย่างดี เคยมีประสบการณ์สอนพิเศษมาก่อน

สอนออนไลน์ ลำลูกกา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว