ป.ตรี: บัญชี จุฬา - เกียรตินิยมอันดับ 2
ป.โท: Marketing - Leeds University Business school, United Kingdom.
สามารถสอน
- คณิตศาสตร์ ป1-ม3
- ภาษาอังกฤษ การสื่อสารเบื้องต้น, conversation ทั่วไป, conversation for business
- Gat เชื่อมโยง (150/150)

สอนออนไลน์ ทวีวัฒนา บางบอน บางแค ภาษีเจริญ หนองแขม

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว