รับสอนแซกโซโฟนตั้งแต่ระดับพื้นฐาน 🎷
สอนหลักการอ่านโน้ตสามารถบรรเลงในระดับมืออาชีพได้

ประวัติและประสบการณ์ผู้สอน
🔸สำเร็จการศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้สพระยา หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานดนตรี
🔸ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรีสากล
🔸เล่น Saxophone อาชีพ (ปี 2549-ปัจจุบัน)
มีวงดนตรีชื่อ Six up band เป็นผู้แต่งเรียบเรียงเพลง
อาการอินเลิฟ
🔸อาจารย์สอน Saxophone ที่ Saxsociety ของพี่ Koh Mr.saxman รัตนาธิเบศ ซอย 28 (2551-ปัจจุบัน)
🔸นักดนตรีอาชีพมากกว่า 10 ปี

🎷 สถานที่เรียน
Saxsociety
สอนตามบ้าน โซน ปทุมธานี, เมืองทองธานี, รังสิต, ดอนเมือง, นนทบุรี
Online
🎷มีอุปกรณ์ให้ยืม FREE 👍

ปทุมธานี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว