"ครูขนุน" นายโชควัฒนา พวยอ้วน มีประสบการณ์สอนแซกโซโฟน กีต้าร์และเปียโน 🎷มากกว่า 5 ปี มีประการณ์สอนตามบ้านมากกว่า 3 ปี สามารถสอนได้ทั้งเด็กเล็กไปจนถึงผู้ใหญ่ มีระบบการสอนตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงสอบเข้าตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เนื้อหาการเรียนสามารถปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของผู้เรียนได้ พร้อมทั้งหาโอกาสในการแสดงดนตรีและรายการแข่งขับให้กับผู้เรียนที่ต้องการหาประสบการณ์ในการแข่งขันและการแสดงดนตรี
สามารถสอนในภาษาอังกฤษได้

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรีจากดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 2 )
- ปริญญาโท สาขาสังคีตวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานต่าง ๆ
- Yamaha Artist.
- Vandoren Artist
- Semi-Finalist Thailand International wind Symphony Competition 2019 Type B.
- 2nd Prize Thailand International wind Symphony Competition 2018 Type A.
- 2nd Prize Thailand International wind Symphony Competition 2018 Type B.
- Semi-Finalist SET 21th in 2018.
- Honorable mention award, Chaingmai Ginastera International Music Festival and
Competition2018.
- Receive a scholarship College of Music Mahidol University 2017 (Excellent Scholarship).
- 2nd Prize Osaka International Music Competition,(Osaka, Japan) 2014.
- First Prize, Thailand International Wind Ensemble Competition, (Salaya, Thailand).

ประวัติการสอน
- Private Saxophone Class.
- Private Guitar and Piano Class (Basic).
- Saxophone Teacher and Piano Teacher at Aimé Musique.
Saxophone Teacher at KPN.

สอนออนไลน์ คลองเตย จตุจักร ดินแดง บางกรวย บางกะปิ ประชาสงเคราะห์ พระราม 9 รามคำแหง ลาดพร้า วัฒนา ห้วยขวาง เอกมัย

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว