รับสอน Saxophone ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนถึง การเป็นนักแซกโซโฟนอาชีพ
สอนตามบ้านหรือสถานที่ตามที่ตกลงกัน
อัตราค่าบริการการสอน 500บาท/1ครั้ง/1ชั่วโมง
การันตรีด้วยใบประกาศนียบัตร
วุฒิปริญญาตรี จากสาขาวิชา ดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

บางกอกใหญ่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว