KPN Jas Urban Srinakarin สอนดนตรีสากลทุกประเภท เข่น เปียโน ไวโอลิน กีต้าร์ อูคูเลเล่ กลอง แซกโซโฟน ฟลุท ทรัมเปต รวมทั้งขับร้อง เต้นและบัลเล่ต์ รับตั้งแต่ 2.5 ขวบขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่(ไม่จำกัดอายุ)
- สอนทั้งผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน - จนถึงระดับส่งสอบ
- มีการส่งสอบวัดระดับ KPN Trinity ABRSM RAD
- มีการจัดงานคอนเสิร์ต งานแสดงทุกไตรมาส เพื่อให้ผู้เรียนมีเวทีในการแสดงออก
- มีการรวมวงดนตรี สำหรับผู้ที่เรียนมาแล้ว 1-2 คอร์ส

บางนา สมุทรปราการ

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว