รับสอนภาษาอังกฤษ phonics, การอ่าน เน้น บทสนทนาพื้นฐาน การออกเสียง สอนการบ้าน สอนออนไลน์ ราคาไม่แพง ประสบการณ์สอน 5 ปี ปรับหลักสูตรการสอนตามระดับ และความต้องการของนักเรียนแต่ละคน สอนได้ทั้งเด็ก และ ผู้ใหญ่

ราคาค่าเรียน

Conversation 400 บาท ต่อชั่วโมง

การสื่อสารพื้นฐาน ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน การใช้สำนวนที่ถูกต้อง การออกเสียงที่ถูกต้อง

การสนทนาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน 400 บาท ต่อชั่วโมง

การสนทนาขั้นพื้นฐาน การออกเสียงที่ถูกต้อง การใช้คำและวลีเพื่อการสื่อสารที่ดีขึ้น และเพิ่มความมั่นใจ

English Conversation and basic communication400 บาท ต่อชั่วโมง

การสนทนาขั้นพื้นฐาน การออกเสียงที่ถูกต้อง การใช้คำและวลีเพื่อการสื่อสารที่ดีขึ้น และเพิ่มความมั่นใจ

สอนออนไลน์ ตลิ่งชัน

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว