Name: นางสาวสุทธิพร เวสน์ไพบูลย์ (ครูเจนนี่ )

*การศึกษา : จบการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตร์สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หลักสูตร 5 ปี : เกียรตินิยมอันดับ 2 (2560)

*ประสบการณ์
>>> สอนนักเรียนระดับชั้นม.1-ม.6 ณ รร. ประจักษ์ศิลปาคาร อ.เมือง จ.อุดรธานี (1 ปีการศึกษา)
>>> เป็นติวเตอร์ เฉพาะทางภาษาอังกฤษ และสอน phonics(ปูพื้นฐานการออกเสียง) สำหรับเด็กเล็ก และสอนเด็กนักเรียน IEP, สอนภาษาไทยให้นักเรียนต่างชาติ ตั้งแต่ 3 ขวบ - ผู้ใหญ่ (พ.ค-ก.ย 60)

**ปัจจุบัน
- สอบติดและบรรจุเป็นข้าราชการครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ จ.สกลนคร (ครูคืนถิ่น2560) สอนระดับชั้นป.1-ม. 3

สำหรับคอร์สที่มีให้เลือกเรียน
- สอนอ่านออกเสียง สระ + พยัญชนะ + สระผสม จนถึงการผสมสระที่ถูกต้องตามหลัก
-สอนปูพื้นฐานไวยกรณ์เด็กตั้งแต่ประถม-มัธยมปลาย , ติวข้อสอบ นักเรียน รร. นานาชาติ ทุกระดับชั้น
- ติวสอบข้อสอบ Gat / O-net ป.6,ม.3และ ม.6 พร้อมเทคนิคการทำข้อสอบเข้ามหาลัยสำหรับนักเรียนม.ปลาย ,
- เทคการทำข้อสอบภาษาอังกฤษเพื่อใช้สอบ TOEIC ในการเรียนต่อและทำงาน ในหน่วยงานต่างๆ
- ติวข้อสอบ กพ. และข้อสอบบรรจุครู ภาควิชาภาษาอังกฤษ

สอนออนไลน์ สกลนคร

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว