สวัสดีค่ะ ชื่อเนยค่ะ
》 จบการศึกษา ปริญญาโท สาขา Construction Management จาก The University of Melbourne ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศออสเตรเลีย
》ปริญญาตรีจาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
》ใช้ชีวิตอยู่ที่ เมือง Melbourne ประเทศออสเตรเลียมากว่า 5 ปี

วิชาที่สอน
》ภาษาอังกฤษ ㅡ ครบทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ไวยากรณ์ คำศัพท์
》ผู้เรียนสามารถกำหนดเป้าหมายในการเรียนได้ เช่น ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร, ใช้ภาษาสำหรับการทำงาน, ปูพื้นฐานภาษา หรือเพิ่มเกรดสำหรับนักเรียน
》รับสอนทุกระดับตั้งแต่ประถมจนถึงผู้ใหญ่ค่ะ

ราคาค่าสอน
》ชั่วโมงละ 250 บาท ขั้นต่ำ 2 ชั่วโมง
》หากต้องการเรียนครั้งละ 1 ชั่วโมง ราคาครั้งละ 300 บาท
》สามารถรวมกลุ่มมาเรียนได้ ไม่เกิน 4 คน ค่าสอนต่อคนจะลดลงค่ะ ( สำหรับกลุ่มละ 4 คน ค่าเรียนจะอยู่ที่ชั่วโมงละ 1,000บาท = ชั่วโมงละ 200 บาทต่อคนเท่านั้น)

สถานที่เรียน
》เขต อ.เมือง จ.ชลบุรี
》สามารถกำหนดสถานที่และเวลาเรียนได้เอง

หากสนใจ สามารถติดต่อเพื่อประเมินพื้นฐานเบื้องต้น กำหนดวันและเวลาเรียน เพื่อที่จะวางแผน และวิธีการสอนที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้เลยค่ะ

ชลบุรี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว