เรียนโปรแกรมนานาชาติจบมากจาก โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร โปรแกรมนานาชาติ Cambridge และเคยศึกษาที่ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ โปรแกรมนานาชาติดต่เป็นหลักสูตร American ตอนนี้ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดล อินเตอร์ หรือ MUIC คณะ International relations ด้วยคะแนน IELTS Overall และ writing มากกว่า 6 จึงทำให้ได้เข้า fast-track
จบเกรด 11 หรือม.5 มาจาก Horton high-school in Canada

Target คือ น้องๆประถมที่สนใจ พัฒนาภาษาอังกฤษ ให้ครบทั้ง 4 รูปแบบ ฟัง อ่าน เขียน และพูด โดยตัวติวเตอร์เองจะถนัดด้าน การเขียนและพูดเป็นพิเศษ และพิจารณารูปแบบการสอนเป็นรายบุคคล ขึ้นอยู่กับพื้นฐานที่น้องๆมี พร้อมกับสอนเทคนิคให้น้องๆมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ประถมต้น 250 บาท/ชั่วโมง ประถามปลย 300บาท/ชั่วโมง

ศาลายา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว