เคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ คณะวารสารศาสตร์และการสื่อสารมวลชน( อินเตอร์ )ม.ธรรมศาสตร์
สอนภาษาอังกฤษได้ทั้ง basic writing skill,speaking skill, grammar การเขียนโครงสร้างประโยคให้ถูกต้อง มีชีทเสริมให้ด้วยนะครับ
สถานศึกษา: B.J.M. Thammasat
ศึกษาอยู่ชั้น: ปี 1

ดุสิต นนทบุรี บางซื่อ บางพลัด

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว