กำลังศึกษาชั้นปีที่4 คณะวิทยาศาสตร์มหิดล ภาควิชาเคมี
และกำลังจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรอินเตอร์ ของสถาบัณวิจัยจุฬาภรณ์

เคยมีประสบการณืสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนชั้นประถมศึกษา ที่กำลังศึกษาโรงเรียนสองภาษา

เคยมีประสบการณ์สอนวิทยาศาสตร์เคมี ม.ปลาย และม.ต้น

คันนายาว บางกะปิ บึงกุ่ม สะพานสูง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว